De rollator gaat uit het pakket! Is dit goed of slecht nieuws?

 

Vanaf 1 januari 2013 wordt de rollator niet meer vergoed en verdwijnt daarmee uit het pakket. Is dit nu goed of slecht nieuws voor u?

 

Mensen die fysiek enigszins beperkt zijn, gebruiken veelal een rollator. Ondanks dat het niet de meest 'hippe' producten zijn, biedt het wel uitkomst voor veel mensen en voorkomt het ongevallen, valincidenten. Toch heeft de overheid er voor gekozen om de rollator niet meer te vergoeden. Wat mij betreft een goed besluit voor een ieder die prima een rollator zelf kan betalen. De rollator is in de loop der jaren zeer betaalbaar geworden. De kwalitatief betere rollators worden nog steeds verkocht door de hulpmiddelen specialisten, maar inmiddels verkopen ook partijen als de Lidl en bouwmarkten de rollator. Hierdoor valt de rollator onder de categorie 'commodity' product wat de overheid heeft doen besluiten om het uit het pakket te halen.

 

Toch heeft het verdwijnen van de rollator uit het zorgpakket ook een keerzijde. Er is een grote groep mensen die alleen een hulpmiddel zoals de rollator gebruikt als de overheid deze vergoedt. Zodra de vergoeding wegvalt, zal deze groep niet snel overgaan tot particuliere aanschaf. En dit kan grote gevolgen hebben. De kosten die de overheid nu bespaart, weegt niet op tegen de kosten die mogelijk gemaakt gaan worden, wanneer mensen die fysiek beperkt zijn blessures oplopen tijdens het vallen en hiervoor behandeld of erger nog geopereerd moeten worden. Een kapotte heup, rugklachten, knie-problemen kunnen dan grote gevolgen hebben. Hier overziet de overheid niet geheel oorzaak en gevolg.

 

Mijn advies is om een rollator altijd bij een erkend hulpmiddelen specialist aan te schaffen. Er zijn grote kwaliteitsverschillen en laat u hier goed over informeren.